Ποινικές Υποθέσεις

Η εμπλοκή ενός ατόμου σε μία ποινική διαδικασία είναι μία δυσχερής και ψυχοφθόρα διαδικασία. Ειδικά στην περίπτωση που η διαδικασία αυτή διέρχεται το στάδιο της συλλήψεως ή/και της παραπομπής σε ανακριτή λόγω άσκησης κακουργηματικής ποινικής δίωξης. Το ποινικό δίκαιο και η ιδίως η ποινική δικονομία συγκροτούν ένα αυστηρώς τυποποιημένο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, με στάδια που διέπονται από προθεσμίες και τυπικές ενέργειες, η παράβλεψη των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενέστατες συνέπειες.

Το ποινικό δίκαιο είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο δίκαιο αφού εν πολλοίς απηχεί τις απόψεις μίας κοινωνίας σχετικά με το επαχθές μίας συμπεριφοράς.

Είναι απολύτως αναγκαίο λοιπόν, ο νομικός παραστάτης του εμπλεκόμενου σε μία ποινική διαδικασία, είτε από την πλευρά του κατηγορουμένου, είτε από την πλευρά του εγκαλούντος, να έχει άρτια γνώση της διαμορφούμενης από τα δικαστήρια νομολογίας και της εξέλιξης της θεωρίας του ποινικού δικαίου.

Το γραφείο μας έχει μακρόχρονη εμπειρία στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων και μάλιστα υποθέσεων που λόγω της φύσης τους απασχόλησαν την κοινή γνώμη. 

Για εξειδικευμένη πληροφόρηση καλέστε στο 210 6929555.