ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ image
'Εχω  γεννηθεί  στην Αθήνα το 1970.

Είμαι κάτοχος πτυχίου Νομικής και πτυχίου Οικονομικών των αντίστοιχων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

‘Εχω  εικοσαετή και πλέον μάχιμη δικηγορική εμπειρία σε όλους τους τομείς του δικαίου, με ειδίκευση της τραπεζικές συμβάσεις και συμβάσεις leasing.

Πλήθος αποφάσεων στην εκδίκαση των οποίων είχω παρασταθεί, έχουν δημοσιευθεί στο νομικό τύπο.

Έχω, μεταξύ άλλων, διατελέσει:
Νομικός σύμβουλος στην ΑΤΕ LEASING A.E
Νομικός σύμβουλος στην Αγροτική Τράπεζα
Νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου (άμισθος)
Νομικός σύμβουλος του Κέντρου Πλαστικής Χειρουργικής «Μορφή ΑΕ»,
Νομικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Σερβίας στην Αθήνα.
Μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

‘Εχω πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση, ενώ έχω τιμηθεί με Εύφημο Μνεία από την Α.Ε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το μόνο που δε χρειάζεστε είναι έναν ακόμη δικηγόρο.