Αρθρογραφία #Το άρθρο πραγματεύεται το κομβικό ζήτημα του τεκμηρίου της αθωότητας